Boží zbroj

O Boží zbroji čteme v Listu Efeským 6:11-18 :

Oblečte si celou výzbroj Boží, abyste se mohli postavit proti Ďáblovým nástrahám. Neboť náš zápas není proti krvi a tělu, ale proti vládám, proti autoritám, proti světovládcům této temnoty, proti duchovním mocnostem zla v nebeských oblastech. Proto vezměte na sebe celou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý vzepřít, všechno vykonat a zůstat stát. Stůjte tedy opásáni na bedrech pravdou, oblečeni v pancíř spravedlnosti, nohy obuté v připravenosti k službě evangelia pokoje; k tomu všemu vezměte štít víry, jímž budete moci uhasit všechny hořící šípy toho Zlého. A vezměte přilbu záchrany a meč Ducha, jímž je Boží slovo.

Můj postoj k Boží zbroji je, že křesťan ji nikdy nesundává (snad až na ty boty v noci :), ale měl by ji průběžně kontrolovat.
Doporučuji se tyto verše naučit nazpamět a opakovat si je nahlas v první osobě, tedy:

Mám oblečenou celou Boží zbroj, abych se mohl postavit ďáblovým úkladům. Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách. Mám na sobě celou Boží zbroj, abych ve zlý den mohl/a odolat, všechno splnit a zůstat stát. Stojím přepásán/a na bedrech pravdou, oblečen/a pancířem spravedlnosti a obut/a připraveností kázat evangelium pokoje. Nadto vždy držím štít víry, kterou uhasím všechny ohnivé šípy toho zlého. Mám také přilbu spasení a meč Ducha, jímž je Boží slovo. Za všech okolností se modlím v Duchu; proto vždy vytrvale bdím a v každé své modlitbě a prosbě se modlím za všechny svaté.

Článek se nezabývá výkladem … zatím 🙂

Vít Pechanec
autor není teolog, ale věří, že je teofil 🙂