Co se dělo o velikonoční sobotě?

Pokud pozorně čteme Bibli, tak ani v jednom podání evangelia, se prakticky nic nedočteme o událostech druhého dne, tedy mezi ukřižováním a zmrtvýchvstáním. Co se tedy dělo v tomto druhém dni? 

Víme, že Ježíš jako kterýkoliv jiný člověk sestoupil do podsvětí neboli říše smrti (šeól hebrejsky, hádes řecky) – pozor neplést s peklem (s ohnivým jezerem) – více v tomto článku na Qotquestions.cz. Potvrzuje nám to například text z listu Židům, kde je o Ježíši psáno:

… Protože děti mají účast na krvi a těle, podobně i on se jich stal účastným, aby skrze smrt zahladil toho, kdo má vládu nad smrtí, totiž Ďábla … (Žd 2,14)

také List Římanům:

 Avšak spravedlnost založená na vířeř.: z víry; 1,17 mluví takto: „Neříkej si ve svém srdci: kdo vystoupí do nebe?“ — to je jako přivést Krista dolů – nebo: „kdo sestoupí do propasti?“ — to je jako vyvést Krista z mrtvých. (Řím 10:6 – 7)

a dále pak konkrétněji kniha Zjevení:

Byl jsem mrtvý, a hle, žiji na věky věků. Mám klíče smrti i podsvětí. (Zj 1,18).

Martin Luther to jednoduše shrnul tak, že bílá sobota je dnem Kristova vítězství nad říši pekla a smrti. 

K sobotě, resp. druhému dnu, pak nacházíme další důležitý text v knize Skutků:

Ale Bůh ho vzkřísil, zprostiv ho bolestí smrti/podsvětí (Hádu), protože nebylo možné, aby byl od ní držen. (Sk 2:24)

Z citace vyplývá, že Ježíš zažíval v podsvětí bolest a že jej z ní až Bůh otec Ježíše  vytrhl. Jak pak ale máme rozumět tomuto zvolání Ježíše na kříži? 

Když Ježíš okusil octa, řekl: “Dokonáno jest.” Naklonil hlavu a odevzdal ducha. (Jan 19:30)

Myslel tím snad, že bylo dokonáno jen jeho bytí a úkol zde na Zemi? Trpěl tedy v podsvětí, resp. v pekle, za naše hříchy? A nebo snad tam slavil své vítězství, jak si někteří myslí? 

Uvítáme vaše názory na našem facebookovém profilu.

Vít Pechanec
autor není teolog, ale věří, že je teofil
12. 4. 2020

Poznámka: Citace byly 7.6.2020 změněny na Česky studijní překlad.