Co se dělo o velikonoční sobotě?

Pokud pozorně čteme Bibli, tak ani v jednom podání evangelia, se prakticky nic nedočteme o událostech druhého dne, tedy mezi ukřižováním a zmrtvýchvstáním. Co se tedy dělo v tomto druhém dni? 

Víme, že Ježíš jako kterýkoliv jiný člověk sestoupil do podsvětí neboli říše smrti (šeól hebrejsky, hádes řecky) – pozor neplést s peklem (s ohnivým jezerem) – více v tomto článku na Qotquestions.cz. Potvrzuje nám to například text z listu Židům, kde je o Ježíši psáno:

… Protože děti mají účast na krvi a těle, podobně i on se jich stal účastným, aby skrze smrt zahladil toho, kdo má vládu nad smrtí, totiž Ďábla … (Žd 2,14)

také List Římanům:

 Avšak spravedlnost založená na vířeř.: z víry; 1,17 mluví takto: „Neříkej si ve svém srdci: kdo vystoupí do nebe?“ — to je jako přivést Krista dolů – nebo: „kdo sestoupí do propasti?“ — to je jako vyvést Krista z mrtvých. (Řím 10:6 – 7)

a dále pak konkrétněji kniha Zjevení:

Byl jsem mrtvý, a hle, žiji na věky věků. Mám klíče smrti i podsvětí. (Zj 1,18).

Martin Luther to jednoduše shrnul tak, že bílá sobota je dnem Kristova vítězství nad říši pekla a smrti. 

K sobotě, resp. druhému dnu, pak nacházíme další důležitý text v knize Skutků:

Ale Bůh ho vzkřísil, zprostiv ho bolestí smrti/podsvětí (Hádu), protože nebylo možné, aby byl od ní držen. (Sk 2:24)

Z citace vyplývá, že Ježíš zažíval v podsvětí bolest a že jej z ní až Bůh otec Ježíše  vytrhl. Jak pak ale máme rozumět tomuto zvolání Ježíše na kříži? 

Když Ježíš okusil octa, řekl: “Dokonáno jest.” Naklonil hlavu a odevzdal ducha. (Jan 19:30)

Myslel tím snad, že bylo dokonáno jen jeho bytí a úkol zde na Zemi? Trpěl tedy v podsvětí, resp. v pekle, za naše hříchy? A nebo snad tam slavil své vítězství, jak si někteří myslí? 

K tématu jsem byl upozorněn na tento verš:

V něm také přišel a vyhlásil zvěst duchům ve vězení, kteří kdysi neuposlechli, když Boží trpělivost ve dnech Noemových vyčkávala, zatímco byl stavěn koráb, v němž jen několik, to jest osm duší, bylo zachráněno skrze vodu. (1. Petrův 3:19)

Uvítáme vaše názory na našem facebookovém profilu.

Vít Pechanec
autor není teolog, ale věří, že je teofil
12. 4. 2020

Poznámka: Citace byly 7.6.2020 změněny na Česky studijní překlad.