Jak Duch svatý pracuje

Již delší dobu se ženou přemýšlíme o tom, jak je biblicky pojímán člověk ve spojení duše, ducha a těla a jak se vzájemně tyto jednotlivé části ovlivňují. Proto je nám i blízké pojetí psychosomatiky či celostní medicíny, i když většinou se zde nepočítá s duchovní složkou a tak toto pojetí považujeme za neúplné.

Nyní, když jsme rozjeli sérii promluv v rámci našeho Křesťanského centra, jsme tak neváhali a zařadili do něj i téma „Duše, duch a tělo“. Vlasta má (kromě jiného) vystudovanou psychologii a prošla i psychoterapeutickým výcvikem, takže výběr toho, kdo promluvu přednese, byl jasný :).  Na internetu na toto téma není mnoho informací ani kázání a když jsem hledal i nějaké názorné schéma, našel jsem pouze toto. To ale přesně neodpovídalo tomu, jak jsme pojetí vzájemného ovlivňování duše, ducha a těla z Bible chápali a očekával jsem, že Vlasta přinese vlastní grafické znázornění.

Nadešel tedy den 16.2.2020, kdy během našeho křesťanského setkání Vlasta přednesla připravenou promluvu. Když promluva skončila byl prostor na dotazy a případná doplnění od přítomných. Této možnosti využil Petr, který na naše setkání někdy přichází. Sdělil nám, že téma duše, ducha a těla zkoumá již několik měsíců, že má v Bibli označené veškeré související verše, a že by nám moc rád nakreslil schema, jak se tyto jednotlivé části ovlivňují dle jeho pojetí. Využil k tomu naší bílou tabuli, kde nakreslil následující schéma a v rámci diskuze do něho i dokreslil i označení prostoru srdce:

Schema duše, ducha, těla a srdce

To je přesně to schema, které jsme hledali a které Vlasta nakonec do své promluvy neuvedla.

Petr nám k jeho návštěvě ještě dodal, že odpoledne měl velké nutkání k tomu, aby dnešní naše setkání navštívil, ale neznal důvod, dokonce ani nevěděl téma tohoto setkání. Hlas Ducha svatého ale vyslyšel, sedl do auta a přijel. 

Je krásné vidět, jak si Bůh používá jednotlivé křesťany k tomu, aby jejich poznání vzájemně spojoval a doplňoval!

Vít Pechanec