Vánoce jako oslava královských narozenin!

Byl jednou jeden mocný princ a jednoho dne uviděl nádhernou mladou ženu, do které se okamžitě zamiloval. Jenže ona byla neurozená. Tak šel za svým otcem králem a řekl mu: “Miluji tuto ženu, co mám dělat?” Jeho otec král mu řekl: “Synu, když za ní pojedeš se svým průvodem a oblečeš se jako princ, ona s tebou pojede možná jen pro to, že jsi princ, bude tě následovat jen pro to, že bude vědět, že jednou bude královnou a nebude tě doopravdy milovat. To bys chtěl?
“Dobře, tati, co mám tedy udělat?” zeptal se syn. “Musíš se zříct trůnu, pokud ji miluješ. Musíš se stát neurozeným, musíš jít za ní, setkat se s ní tváří v tvář a musíš ji získat jako rovnocenný člověk.

Toto je to, co udělal Ježíš…
Neohromil nás svou mocí, vzdal se svého trůnu, stal se jedním z nás a sestoupil na tento svět jen proto, abychom s ním mohli mít osobní vztah, protože on nás miluje.
A tento Král, který se vzdal trůnu, se narodil v městečku Betlémě, nedaleko Jeruzaléma. Události narození Ježíše jsou zaznamenány v Evangeliu podle Matouše a nebo v nové interaktivní hře Můj syn Ježíš.

Prožijme vánoční svátky s vědomím toho, co opravdu znamenají. Prožijme je jako oslavu královských narozenin!

Vítek a Vlasta Pechancovi

V příspěvku byl využit příběh dánského teologa z 19. století Sorena Kierkegaarda.