Vánoční dopis pro vás

Ježíšek, co nosí dárky,
nebo mesiáš pro každého z nás?

Narodil se ve velmi skromném prostředí, ale nebe nad ním bylo naplněno písněmi andělů. Jeho místem narození byl chlév pro dobytek, ale hvězda přivedla bohaté a vznešené mudrce ze vzdálenosti tisíce kilometrů, aby ho uctívali. Jeho narození bylo v protikladu se zákony života a Jeho smrt byla v protikladu se zákony smrti, ale neexistuje větší zázrak než Jeho narození, Jeho život, Jeho učení, Jeho smrt a Jeho vzkříšení.

  • Nevlastnil žádná obilná pole, ani rybářské oblasti, ale nasytil 5 tisíc lidí.
  • Nebyl vystudovaným lékařem, ale nemocné uzdravoval a mrtvé křísil k životu.
  • Jeho veřejná služba trvala pouhé 3 roky, nenapsal žádnou knihu a nevytvořil ani žádnou organizaci, přesto je po dvou tisících letech centrální postavou lidských dějin a jediným Vykupitelem lidstva.

Nenechme jeho postavu snížit na úroveň distributora dárků a hledejme jeho pravou podstatu! Zkoumat jeho učení stojí každému za jeho život!

„Zvěstuji vám velikou radost,
dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán.“
(Evangelium podle Lukáše 2:11)

manželé Vítek a Vlasta Pechancov