Vyléčená krevní anémie

Před 14 dny jsme s rodinou navštívili nám blízký sbor Apoštolské církve v Zábřehu. Po shromáždění jsme se potkali s jednou maminkou z azyláku, která se dala s Vlastou do družného hovoru a vyprávěla jí strasti svého života. S sebou měla v kočárku spícího cca jednoročního Honzíka, který dle jejího vyprávění trpí astmatem. Vnímal jsem, že se za něj mám modlit a tak zatímco si ženy povídaly, sklonil jsem se k němu, vložil na něj ruku a modlil se. Bůh mi při modlitbě ukázal, že Honzík má nějaký zdravotní problém s krví a že je potřeba modlitbu nasměřovat na ni. Nějak jsem si nedokázal spojit astma s tou krví, ale neřešil jsem to (zvlášť k mým chabým anatomickým znalostem) a modlil se za uzdravení té krve. Vnímal jsem, jako kdyby se postupně čistila. Po poměrně krátké době (cca 5 minutách) jsem přijal, že je krev uzdravená (vyčištěná). Poté jsem se jeho maminky pozeptal, zda-li Honzík kromě toho astmatu nemá nějaký problém s krví. Odvětila, že ano, že má krevní anémii. Moc mi to neřeklo, ale znělo mi to zákeřně. Tak jsem ji sdělil, že jsem se za „to“ modlil a že jsem přijal, že je to uzdravené. Z výrazu její tváře jsem pochopil, že tomu buď neporozuměla (do sboru chodí krátce) a nebo neuvěřila, takže na to ani nijak nereagovala. Každopádně jsem to měl za uzavřenou věc a dnes jsme po shromku se opět ve sboru setkali. Oslovila mne a moc děkovala za uzdravení krve jejího syna. Následné lékařské vyšetření potvrdilo, že krev Honzíka je v pořádku. Přislíbila, že mi dodá bližší lékařské podrobnosti. Na Wikipedii jsem si pak dohledal, že krevní anémie je chudokrevnost, což znamená, že porušená tvorba červených krvinek způsobuje nedostatečnou schopnost krve dodávat kyslík tkáním. Jak jsem říkal, je to pěkně zákeřné!

Společně jsme pak děkovali Bohu za zázračné uzdravení.
Je krásné, že si Bůh může k uzdravení použít i takového anatomického analfabeta, jako jsem já. Prostě na průmyslovce ani ekonomce jsme to nebrali. Asi to budu muset dostudovat aspoň základy .
Díky Pánu za tyto krásné okamžiky, kdy prokazuje lásku k nám skrze takováto zázračná uzdravení a nás povzbuzuje v modlitbách za ostatní.

Vít Pechanec